Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Politika jakosti

Společnost AC plus s.r.o. pracuje dle normy ČSN EN ISO řady 9000:2001 a pro rozvoj a zlepšování společnosti je stanovena tato politika jakosti:

Zásady politiky jakosti

 • základním předpokladem pro udržování stávajících zákazníků a získávání nových zákazníků je plnění požadavků zákazníků v souladu se smluvními podmínkami.
 • potřeby a očekávání zákazníků jsou zásadním kritériem k neustálému zlepšování produktů.

Politika jakosti zavazuje k

 • dodržovaní zákonných požadavků a předpisů, zapojení a využití schopností všech zaměstnanců a dodavatelů k neustálému zlepšování procesů a systému managementu jakosti.
 • dosažení stanovených cílů jakosti potřebných pro splnění požadavků na produkt.
 • udržování vzájemně výhodných vztahů s dodavateli a partnery.
 • zajišťování potřebných zdrojů pro zlepšování produktů.

Od zaměstnanců a dodavatelů se očekává

 • osobní a odpovědný přístup při naplňování politiky jakosti.
 • systémový přístup v rámci řízení a optimalizaci produktů a procesů.
 • vysokou úroveň interní a externí komunikace.

Cílem jakosti společnosti

 • je plnit požadavky zákazníka podle sjednaných podmínek, v souladu s příslušnými předpisy.
 • dodržování plánovaných dodávek bilancovaného množství šrotu v souladu se smluvními podmínkami na.

Služby pro Vás